Art.-Nr.: 0-555-14 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Blau

Art.-Nr.: 0-555-15 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Hellblau

Art.-Nr.: 0-555-16 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Hellgrün

Art.-Nr.: 0-555-11 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Magenta

Art.-Nr.: 0-555-12 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Orange

Art.-Nr.: 0-555-13 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Rot

Art.-Nr.: 0-555-19 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Schwarz

Art.-Nr.: 0-555-10 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Transparent