Item No.: 0-555-14 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Blau

Item No.: 0-555-15 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Hellblau

Item No.: 0-555-16 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Hellgrün

Item No.: 0-555-11 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Magenta

Item No.: 0-555-12 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Orange

Item No.: 0-555-13 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Rot

Item No.: 0-555-19 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Schwarz

Item No.: 0-555-10 - SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Transparent