SAX - Aktenkörbe

SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Blau

SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Hellblau

SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Hellgrün

SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Magenta

SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - neon-gelb

SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - neon-grün

SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - neon-orange

SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - neon-violett

SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Orange

SAX VORONOI - Aktenkorb Voronoi unzerstörbar - Rot